Logo Gebouw Z31 - wit

Over Gebouw Z31

Karakter en historie

Authentiek wonen in ’t Vaneker

Gebouw Z31de Zuidkamp is gelegen middenin ‘t Vaneker en is de voormalige ‘paviljoenkazerne’ van de bezetters uit de jaren 40. Dit gebouw maakt deel uit van een veel groter legeringscomplex bestaande uit verschillende gebouwen waarbij gebouw Z31 het meest centraal gelegen gebouw is en daarnaast ook het grootste.

Het gehele terrein is gebaseerd op een Twentse buurtschap en een essen- en kampenlandschap waardoor de kazerne ‘Gebouw Z31’ en de overige gebouwen vanuit de lucht niet herkenbaar waren als militair terrein ook omdat deze in de bosrijke omgeving rondom de vliegbasis Twente liggen.

Ter bescherming van de mensen binnen werden de gebouwen gerealiseerd met een muurdikte van 55 cm en werden de onderste delen van de ramen voorzien van stalen luiken.

AI - gebouw - buitenaanzicht
Identiteit

Unieke kenmerken

De bebouwing uit de periode van de bezetters in de jaren 40 heeft unieke kenmerken. Samen met de hoge landschappelijke kwaliteiten bepalen de gebouwen het beeld en de identiteit van ‘t Vaneker. De bijzondere gebouwen Z17 en Z31 en de bijzondere details van de dorpshuizen zoals Z2 zijn architectonisch waardevol. De boerenschuren en boerderijen blinken niet uit door hun bijzonder architectonische gaafheid, maar als ensemble van solitair gelegen gebouwen representeren zij wel een belangrijke wereldgeschiedenis-laag.

Alle gebouwen die op bijzondere belevingsplekken liggen (zo ook Z31) worden als karakteristiek bestemd. Zij liggen aan het einde van belangrijke zichtlijnen, aan kruispunten van wegen of in overgangen van verschillende woonmilieus. Samen houden de gebouwen de cultuurhistorische laag van het Zuidkamp leefbaar.

Dit maakt dan ook dat het karakteristiek en cultuurhistorische het uitgangspunt is geweest voor de invulling/herontwikkeling van het ‘Gebouw Z31’.

Transformatie

Van een kazernegebouw naar 11 geschakelde woningen

Het ‘Gebouw Z31’ de Zuidkamp is getransformeerd van een kazerne gebouw naar 11 geschakelde woningen waarbij het karakteristieke van het gebouw behouden blijft. De hoofdopzet van het gebouw blijft voor eeuwig zichtbaar, wat gelijk aangeeft dat wijzigingen aan de buitenzijde van het gebouw helaas niet meer mogelijk zijn.

Architectonische ingrepen die benodigd zijn om de woonkwaliteit te verhogen zijn gedaan met respect voor het bestaande gebouw. Ingrepen zijn zichtbaar door nieuwe materialen die terughoudend van kleur zijn.

De basis van het gebouw met zijn kelders en 55 cm dikke buitenwanden blijft bestaan en wordt aan de binnenzijde volledig geïsoleerd, tevens wordt de bestaande kap volledig verwijderd en vervangen door een nieuwe geïsoleerde kap waarbij de bestaande pannen zullen terugkeren waarmee het uiterlijk van het gebouw niet gewijzigd zal worden. Dit geldt ook voor de overige details aan de buitenzijde die allen gerenoveerd worden daar waar nodig in de stijl van het bestaande gebouw.

AI-gebouw-buiten
Foto-omgeving-gebouw
Omgeving

Parkachtige tuin

Rondom het gebouw zal een volledige parkachtige tuin worden aangelegd waarin het parkeren is opgenomen, er ruimte is gecreëerd voor het stallen van fietsen en zijn de privé buitenruimten opgenomen.

Voor elke bewoner is er een parkeerplek gereserveerd onder de gemeenschappelijke carport waar ook een mogelijke aansluiting voor een elektrische auto wordt gerealiseerd en de optie voor extra PV-panelen op het dak.

Het gehele gebouw op het perceel gaat hiermee op in de parkachtige omgeving van ‘t Vaneker en vormt zo ook weer een onderdeel van het gehele Twentse landschap.

Van alle gemakken voorzien

Duurzaamheid

De woningen zijn voorzien van alle gemakken welke behoren bij de huidige nieuwbouwnormen waarbij het gebouw aan de binnenzijde wordt geïsoleerd en voorzien van nieuw geïsoleerd dak.

Tevens worden de woningen voorzien van een lucht/water warmtepomp met vloerverwarming in alle verblijfsruimten, dit i.v.m. de eis van Gasloos bouwen, maar ook voorzien van PV-panelen (aantallen verschillen i.v.m. de grootte) voor het opwekken van energie.

Voor de ventilatie van de woningen zal er een gebalanceerd ventilatiesysteem worden toegepast waardoor het warmteverlies zo veel mogelijk beperkt blijft.

AI-Gebouw-Zonnepanelen